Fiber Laser Days 2019

26.09.2019

Harmonogram Konferencji 2019

Formularz zgłoszeniowy wymagany do wzięcia udziału
w konferencji Fiber Laser Days 2019 w Gliwicach


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę IPG Photonics Sp.z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-102, ul. Portowa 74, jako Administratora moich danych osobowych na potrzeby prowadzonej przez IPG działalności gospodarczej w celu przesyłania mi informacji o planowanych przez IPG Photonics Sp. z o.o. wydarzeniach takich jak seminaria, Fiber Laser Days oraz targi.