Cięcie laserowe

Techniki cięcia laserowego
W metodzie cięcia laserowego poprzez wytapianie wraz z wiązką lasera współosiowo podawany jest gaz obojętny, taki jak azot lub argon. Energia wytwarzana przez wiązkę lasera stapia materiał, który jest wyrzucany przez szczelinę pod ciśnieniem gazu. Cięcie przez wytapianie może być stosowane dla stali miękkich dla grubości dochodzących do 25 mm.

Laserowe cięcie

Cięcie gazowe, zwane również cięciem reaktywnym, wykorzystuje wiązkę laserową połączoną z tlenem do podgrzewania podłoża do temperatury zapłonu. Podczas gdy ciepło wytwarzane przez wiązkę lasera topi powierzchnię, gaz reaguje egzotermicznie z podłożem i tworzy dodatkowe źródło ciepła, tworząc warstwę tlenku/ żużlu. Cięcie gazowe jest często stosowane do cięcia stali stopowej, takiej jak stal miękka i grubość do 40 mm przy stosunkowo dużych prędkościach obróbki. Technologia cięcia sublimacyjnego (cięcie poprzez odparowanie) zazwyczaj odbywa się poprzez podgrzewanie powierzchni do temperatury odparowania. Ta metoda cięcia jest zazwyczaj stosowana w przypadku materiałów o niskich temperaturach parowania, takich jak polimery, drewno i materiały organiczne.

Laserowe cięcie

Lasery włóknowe posiadają dynamiczny zakres mocy roboczej umożliwiający ogniskowanie wiązki i utrzymanie jej stałej pozycji nawet po zmianie mocy lasera. Ponadto, dzięki zmianie konfiguracji optyki można uzyskać szeroki zakres rozmiarów plamki. Funkcje te umożliwiają użytkownikowi końcowemu wybór odpowiedniej gęstości mocy do cięcia różnych materiałów i w szerokim zakresie grubości. Lasery włóknowe IPG są idealnym rozwiązaniem dla wielu zastosowań cięcia laserowego.