Spawanie laserowe

Materiał, konstrukcja komponentów i naprężenie połączenia to kilka czynników decydujących o metodzie łączenia. Spawanie laserowe jest często idealnym rozwiązaniem do łączenia metali, które wymagają stosunkowo dużej prędkości obróbki, niskiego wpływu ciepła, wąskiej strefy wpływu ciepła (SWC) i minimalnych zniekształceń. Istnieją cztery powszechne procesy spawania laserowego.

Techniki Spawania Laserowego Metali:

Spawanie hybrydowe łączy spawanie laserowe z konwencjonalnymi procesami spawania łukowego, zazwyczaj metodą GMA (spawanie łukowe w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych).

spawanie laserowe

Spawanie kondukcyjne jest podobne do spawania punktowego, ale pozwala na poruszanie się wiązki lasera po wytworzeniu jeziorka spoiny. Przy tej metodzie mogą być wykorzystywane zarówno lasery modulowane lub impulsowe do tworzenia spoiny liniowej, która może być strukturalnie hermetyczna. Głębokość penetracji spoiny wynosi zazwyczaj mniej niż 2 mm.

spawanie laserowe

Laserowe spawanie punktowe to bezdotykowy proces, w którym laser tworzy pojedynczą spoinę punktową w celu połączenia elementów. Gdy laser jest skupiony, światło jest pochłaniane przez podłoże i topi metal. Roztopiony metal tworzy jeziorko, następnie krystalizuje i tworzy niewielką spoinę punktową. Cały proces zachodzi w ciągu milisekund i może być powtarzany w zależności od grubości materiału i wymaganej wytrzymałości złącza.

spawanie laserowe

Spawanie z głębokim wtopieniem wymaga bardzo dużych gęstości mocy, aby utworzyć spoinę. Wiązka lasera o wysokiej gęstości mocy zarówno stapia, jak i odparowuje podłoże. Ciśnienie pary wypiera stopiony metal i tworzy głęboki i wąski otwór zwany oczkiem spoiny. W miarę przesuwania się wiązki lasera stopiony metal opływa wiązkę lasera i utwardza się w postaci wąskiej i głębokiej spoiny o równomiernej strukturze.