Medycyna

Lasery są szeroko stosowane w szerokiej gamie procedur medycznych: diagnostycznych, terapeutycznych, chirurgicznych, w tym okulistycznych, dentystycznych i kosmetycznych.
IPG oferuje wiele różnych typów laserów do wbudowania i integracji w narzędzia medyczne: lasery diodowe, lasery włóknowe do pracy ciągłej lub impulsowej, lasery ramanowskie (VIS i IR) oraz lasery hybrydowe pracujące w zakresie bliskiej podczerwieni.

Medycyna laserowa