Lutospawanie

Elementy, które nie mogą być łączone za pomocą tradycyjnych metod spawania, mogą być lutowane bądź lutospawane. Lutospawanie jest procesem łączenia metali, w którym temperatura topnienia spoiwa, takiego jak miedź lub cynk, jest wyższa niż 425°C, ale niższa niż temperatura topnienia materiału rodzimego. Ponieważ laser podgrzewa podłoże i topi się materiał dodatkowy, szczelina pomiędzy elementami działa jak kapilara, aby materiał dodatkowy rozpływał się i tworzył złącze. Lasery światłowodowe wysokiej mocy IPG są idealnym rozwiązaniem do lutospawania w przemyśle motoryzacyjnym samochodów osobowych i ciężarowych.

Lutospawanie IPG_Photonics

W zbliżonym procesie lutowania materiał dodatkowy posiada temperaturę topnienia niższą od 425°C. Lutowanie jest często stosowane do łączenia materiałów różnoimiennych, takich jak aluminium i stal, ze względu na różne temperatury topnienia materiałów. Zastosowanie znajdują tutaj lasery włóknowe IPG średniej mocy w obszarach elektroniki użytkowej, przemysłu motoryzacyjnego i technologii fotowoltaicznych.

Lutospawanie IPG_Photonics