Ankieta kontaktu z działem handlowym

  Zapraszamy do ankiety oceny satysfakcji.
  Prosimy o ocenę ostatniego kontaktu handlowego w skali od 1 do 5.

  1. Jak oceniasz jakość naszej obsługi podczas Twojego ostatniego kontaktu z naszą firmą? 0
  2. Czy przekazane przez nas informacje były w pełni wyczerpujące? 0
  3. Jak oceniasz kompetencje rozmówcy? 0
  4. Czy kontakt z nasza firmą przekonał Cię do zakupu produktu 0