Laser włóknowy IPG

Rewolucja laserów włóknowcyh

Niesamowity sukces technologii laserów włóknowych i jej rewolucyjny wpływ na produkcję opartą na technologii laserowej przypominają znamiona szerzej upowszechnionych zmian technologicznych. Takich jak wypieranie lamp próżniowych przez tranzystor. Analogia jest trafna, gdy weźmiemy pod uwagę, że tradycyjne lasery są urządzeniami niewydajnymi, o dużych rozmiarach i krótkiej żywotności. Dodatkowo są trudne w montażu i wymagają częstego serwisowania. Lasery włóknowe są natomiast kompaktowymi, solidnymi urządzeniami o wysokiej sprawności, które oferują bezobsługową pracę przez cały okres użytkowania produktu.

IPG, laser, włóknowy, Photonics, światłowodowy

Innowacyjny laser przemysłowy

Niesamowity sukces w ciągu pierwszych 50 lat istnienia laserów zawdzięczamy ich zdolności do przekształcania dostępnych źródeł energii w skupioną wiązkę. Każdy laser składa się ze źródła energii. Metody wprowadzania tej energii do rezonatora oraz metody przesyłania wytworzonej wiązki lasera do obrabianego materiału. Techniczne zalety lasera włóknowego widoczne są na każdym z powyższych etapów.

Źródło energii: Konwencjonalne lasery wykorzystują wiele źródeł energii, począwszy od lamp, generatorów wysokiej częstotliwości, a nawet reakcji chemicznych. Powszechnymi wadami tych źródeł energii są: niska sprawność konwersji energii, konieczność częstego serwisowania oraz nieprzyjazne dla środowiska materiały eksploatacyjne. Lasery włóknowe wykorzystują półprzewodnikowe diody, aby wydajnie przekształcać energię elektryczną w światło, są bezobsługowe i nie wymagają części eksploatacyjnych.

Pompowanie optyczne: Konwencjonalne rezonatory laserowe konwertują energię wejściową w masywnych przestrzeniach wypełnionych powietrzem lub gazem. Dużego rozmiaru rezonatory są konieczne ze względu na niską efektywność gazu laserowego lub potrzebę wprowadzania dużych elementów optycznych do wnętrza rezonatora. Lasery włóknowe są niezwykle kompaktowe. Przekształcają energię diod półprzewodnikowych we właściwą wiązkę laserową we włóknie nie grubszym niż ludzki włos.

Prowadzenie wiązki laserowej:  Lasery konwencjonalne wykorzystują złożone układy optyczne do ekstrakcji wiązki laserowej z rezonatora oraz do dostarczenia jej do obrabianego materiału. Na przykład, w celu wyizolowania z lasera toksycznych lub niebezpiecznych substancji chemicznych, często niezbędne jest zastosowanie szybko zużywającego się okna wyjściowego. Zewnętrzna optyka prowadząca wiązkę do obrabianego materiału wymaga okresowej kalibracji i konserwacji. W przeciwieństwie do powyższego elastyczny światłowód optyczny zapewnia łatwą oraz praktycznie bezstratną metodę przesyłu wiązki.

Innowacyjny laser przemysłowy: Kluczowe komponenty lasera włóknowego, diody półprzewodnikowe i światłowód pozwalają na ich masową produkcję z doskonałą kontrolą procesu wytwarzania oraz powtarzalnością produkcji. Porównując to z ogromnymi, hermetycznymi rezonatorami laserowymi, precyzyjnymi układami optycznymi i bardzo rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi powierzchni optycznej, typowymi dla konwencjonalnych laserów, można zauważyć, że prostota i finezja lasera włóknowego przekłada się na jego sprawność, kompaktowość, solidność i niskie koszty użytkowania, które są motorem jego ogromnego sukcesu na rynku.

Unikalna platforma technologiczna IPG

Unikalna platforma technologiczna IPG pozwala, aby nasze produkty miały wyższą moc wyjściową i doskonałą jakość wiązki przy niższych kosztach. Nasze autorskie projekty opierają się na innowacyjnych technikach pompowania i komponentach wysokiej sprawności. Doskonalone są one przez IPG w ciągu 25 lat intensywnych inwestycji i badań. Fundamentem technologii IPG jest technika pompowania bocznego w płaszcz oraz rozproszona architektura pompowania diodami z pojedynczym emiterem.