Napawanie laserowe

Napawanie laserowe metali i stopów to proces, w którym laser jest używany jako źródło ciepła. Stopiony materiał dodatkowy tworzy powłokę o odpowiednich własnościach na powierzchni elementu. Technika napawania laserowego jest zwykle stosowana w celu zwiększenia funkcjonalności. Napawanie można także wykorzystać do regeneracji uszkodzonych powierzchni.  Wydłuża żywotność sprzętu i maszyn, w których części są narażone na korozję, zużycie lub uderzenia.

Zalety napawania laserowego

  1. Zewnętrzna, napawana powłoka jest zoptymalizowana ze względu na wykorzystanie detalu.
  2. Minimalna ilość wprowadzanego ciepła eliminuje odkształcenia.
  3. Niski udział materiału podłoża – mniej warstw, lepsza kontrola grubości, mniejsza ilość wprowadzonego ciepła.
  4. Łatwa optymalizacja wysoka powtarzalność.

Zalety napawania laserowego w porównaniu z alternatywnymi technologiami obejmują lepsze własności metalurgiczne. Wyższa twardość, mniejszą porowatość, a także mniejsze naprężenia i odkształcenia wynikające z niskiej ilości prowadzonego ciepła w napawany detal.
Aplikacje nanoszenie cienkich powłok oszczędzają ilość materiału dodatkowego, ale w większości przypadków napawanie laserowe zapewnia krótszy czas cyklu.
We wszystkich przypadkach łatwość automatyzacji prowadzi do wyższej jakości, zwiększenia wydajności oraz obniżenia kosztów.

Spawanie łukowe a napawanie laserem włóknowym

Do napawania można stosować wszystkie procesy spawania łukowego, używając w razie potrzeby dodatkowego drutu spawalniczego w celu zwiększenia grubości powłoki. Większość procesów napawania łukowego jest wykonywana ręcznie, a do wytworzenia dobrej jakości niezbędny jest wykwalifikowany personel.

Lasery włóknowe topią mniej materiału rodzimego, przez co udział materiału podłoża w napoinie jest znacznie niższy. Skutkuje to cieńszymi powłokami, mniejszym zużyciem materiału, krótszymi czasami cykli i zmniejszonymi kosztami przetwarzania.

IPG, napwanie, laserowe, laser, włóknowy

Naddźwiękowe natryskiwanie płomieniowe HVOF a napawanie laserowe

Naddźwiękowe natryskiwanie płomieniowe HVOF te mechaniczny proces spajania, w którym proszek powłoki topi się, a następnie nanosi z dużą prędkością, aby osadzić go na natryskiwanym detalu. Powłoki te cechują się wysoką adhezją. Natomiast ma to wpływ na wzrost porowatości i tendencji do utleniania.

Napawanie laserowe zmniejsza wpływ wprowadzonego ciepła na naprężenia oraz ma krótszy czas cyklu.

IPG, napwanie, laserowe, laser, włóknowy

Natryskiwanie na zimno a napawanie laserem włóknowym

Natryskiwanie na zimno jest mechaniczny procesem wiązania, który wysyła cząsteczki z bardzo dużą prędkością na powierzchnię detalu, gdzie one odkształcają się plastycznie i tworzą mechaniczne wiązania. Adhezja powłok jest wysoka, a powłoki bardzo gęste, jednak najbardziej wydajne procesy wykorzystują duże ilości helu jako gazu nośnego.

Napawanie laserowe eliminuje potrzebę stosowania kosztownego helu, ma mniejsze straty materiału dodatkowego i znacznie krótszy czas cyklu procesu.

IPG, napwanie, laserowe, laser, włóknowy

Zalety wykorzystania laserów włóknowych w napawaniu laserowym

  1. Wysoka stabilność procesu. Lasery włóknowe IPG zapewniają stały, stabilny proces napawania laserowego, gwarantuje to powtarzalne części z wysoką wydajnością. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, które cierpią z powodu wahań poziomu mocy i degradacji w czasie, technologia laserów włóknowych IPG zapewnia powtarzalne działanie bez konieczności ponownej kalibracji i regulacji.
  2. Efektywność energetyczna obniża koszty. Proces napawania zużywa dużo energii przez dłuższy czas, więc efektywność energetyczna ma duży wpływ na koszty produkcji. Lasery włóknowe IPG charakteryzują się najwyższą wydajnością w branży, co oznacza, że więcej energii elektrycznej przypada na proces napawania, a nie tylko na wytwarzanie ciepła.
  3. Solidne i niezawodne urządzenia. Miejsce realizacji procesu napawania to zazwyczaj trudne środowiska przemysłowe, w których pył i warunki pracy stanowią wyzwanie dla sprzętu. Lasery włóknowe IPG YLS dla procesów napawania posiadają klimatyzowane i uszczelnione obudowy zgodnych z normą IP52, co zwiększa wytrzymałość urządzenia.