Spawanie laserowe

Spawanie laserowe zapewnia szybkie rozwiązanie w zakresie spawania metali w zaawansowanej produkcji w niezliczonych branżach. Dzięki laserom włóknowym IPG spawanie laserowe stało się wysoce niezawodnym, łatwo automatyzowanym procesem, który zapewnia najwyższą jakość części, zazwyczaj przy najniższych kosztach i praktycznie nie wymaga konserwacji.

Zalety spawania laserowego:

  1. Wysoka precyzja, nawet przy spawaniu małych części.
  2. Niewielka ilość wprowadzanego do złącza ciepła – minimalizacja odkształceń.
  3. Spawanie bezkontaktowe – brak pogorszenia jakości spawania.
  4. Możliwość spawania metali różnoimiennych np. miedź z aluminium. 
  5. Minimalna konserwacja.
  6. Łatwość automatyzacji.

Lasery włóknowe w technologii spawania  zapewniają wysoką wydajność przy niskich kosztach operacyjnych, co skutkuje niskim kosztem jednostkowym.

Utrzymanie konkurencyjności wymaga dziś redukcji kosztów, wzrostu wydajności i powtarzalności, której nie mogą zapewnić tradycyjne techniki spawania. W dużej mierze opierają się one na coraz rzadszych, wysoko wykwalifikowanych pracownikach. Dzięki niewymagającym konserwacji wysoko niezawodnym laserom włóknowym, systemy spawania laserowego stały się preferowanym rozwiązaniem spawalniczym w przemyśle.

Spawanie laserowe – porównanie z innymi technologiami

Spawanie laserowe a spawanie MIG/ MAG

Metoda MIG/ MAG wykorzystują materiał dodatkowy w postaci drutu spawalniczego. Metody te dobrze sprawdzają się w przypadku większych, źle dopasowanych elementów.
Spawanie laserem włóknowym nie wymaga stosowania materiału dodatkowego. Wymaga mniejszego przygotowania krawędzi, jest łatwe do zautomatyzowania i do 5 razy szybsze.

IPG, laser, włóknowy, spawanie, laserowe, welding

Spawanie laserowe a spawanie TIG

 Metodą TIG wykorzystuje nietopliwą elektrodę i zapewnia lepszą kontrolę procesu niż metody MIG/ MAG, ale materiał dodatkowy trzeba podawać oddzielnie.
Spawanie laserowe jest do 10 razy szybsze przy zachowaniu wyższej precyzji. Wprowadza mniej ciepła w złącze i jest łatwiejsze do automatyzacji.

IPG, laser, włóknowy, spawanie, laserowe, welding

Spawanie laserowe a spawanie plazmowe

Spawanie plazmowe jest szybsze niż spawanie TIG jednak znacznie wolniejsze niż spawanie laserowe. Posiadające duże jeziorko spawalnicze metoda ta jest dobra dla źle przygotowanych detali. Jednocześnie wprowadza dużo ciepło w złącze.

Spawanie laserowe zapewnia większą precyzję oraz prędkość procesu. Mniejsza jest ilość ciepła wprowadzanego w złącze.

IPG, laser, włóknowy, spawanie, laserowe, welding

Spawanie laserowe a zgrzewanie oporowe

Zgrzewanie wykorzystywane jest do łączenia materiałów ułożonych jeden na drugim. Materiały dociskane są z obu stron, następnie następuje przepływ prądu dużym natężeniu.

Spawanie z wykorzystaniem laserów włóknowych wymaga tylko dostępu z jednej strony oraz jest znacznie szybsze i zapewniają spoiny o większej wytrzymałości. Dodatkowo ta metoda spawania nie wymaga elektrod i eliminują koszty oraz czas wymiany elektrod.

IPG, laser, włóknowy, spawanie, laserowe, welding

Spawanie laserowe a spawanie elektronowe

Spawanie elektronowe zapewnia doskonałą jakość spoiny oraz małą strefę wpływu ciepła. Ponieważ proces odbywa się w komorze próżniowej, poziom zanieczyszczeń jest bardzo niski.

Prędkość spawania z wykorzystaniem lasera włóknowego jest podobna do spawania wiązką elektronów. Ze względu na brak potrzeby zastosowania próżni w trakcie spawania czas cyklu jest krótszy.

IPG, laser, włóknowy, spawanie, laserowe, welding

Najważniejsze zalety laserów włóknowych w procesie spawania laserowego

  1. Wysoka powtarzalność części. Wysoka stabilność mocy oraz profil wiązki lasera włóknowego zapewnia bardzo powtarzalny proces spawania. Za każdym razem otrzymujemy taką samą, wysokiej jakości spoinę. Dzięki temu każda wyprodukowana część, pierwsza i ostatnia są takiej samej jakości.
  2. Wysoka wydajność. Z definicji wysoka prędkość spawania laserowego w połączeniu z łatwością automatyzacji oraz z eliminacją niektórych etapów postprocessingu zapewnia znacznie krótsze czasy cyklu niż konkurencyjne technologie. Uwzględniając wysoki wskaźnik wydajność oraz wysoką jakość detali spawanych za pomocą laserów włóknowych otrzymujemy więcej części w krótszym czasie niż przy zastosowaniu alternatywach metod.
  3. Szybki zwrot z inwestycji. Wysoka prędkość procesu, niższe koszty produkcji, długim czasem pracy bez przestojów zapewniają sumarycznie mniejszy koszt produkcji oraz szybki zwrot z inwestycji.
ILT-3000, system, laserowy, spawanie, laserowe

Przykładowe systemy do spawania laserowego

IPG, system, spawnanie, rury, rur, laserowe