Technologia pompowania bocznego w płaszcz

W unikalnej i opatentowanej konstrukcji IPG, wyjście wielomodowe szeregu diod z pojedynczym emiterem gromadzone jest we włóknach o małej nawet <100 µm średnicy. Wykorzystując technikę pompowania bocznego w płaszcz opracowaną przez dr. Valentina Gapontseva i dr. Igora Samartseva, światło z wielu diod pompujących jest skutecznie sprzężone z płaszczem włókna aktywnego. Pompowane światło ulega wielokrotnym odbiciom w płaszczu, często przecinając rdzeń jednomodowy, gdzie jest absorbowane i ponownie emitowane przez jony pierwiastków metali ziem rzadkich. Ten mechanizm przekształca światło wielomodowe w jednomodowe światło laserowe z wyjątkową sprawnością.

Zalety rozproszonej architektury diody z pojedynczym emiterem

Diody z pojedynczym emiterem

IPG wykorzystuje rozproszoną architekturę diod, która jest wolna od wad pompowania za pomocą macierzy diod. Pompy z pojedynczym emiterem tworzą zespół niezależnych elementów. W przeciwieństwie do macierzy awaria dowolnej liczby diod z pojedynczym emiterem nie wpływa na wydajność i niezawodność pozostałego zespołu. Zalety diod rozproszonych obejmują skalowalność,  modułową  budowę i elastyczność, proste zarządzanie ciepłem i praktycznie nieograniczoną redundancję.

Diody w architekturze rozproszonej nie wymagają osiowania, a zatem są prawdziwie bezobsługowym rozwiązaniem – wygoda ta występuje wyłącznie w laserach włóknowych IPG.

IPG, macierze, diody, laser, włóknowy