Zalety laserów włóknowych

Radykalne zmniejszenie
zużycia energii

Lasery włóknowe IPG mogą
pracować z ogólną sprawnością
energetyczną przekraczającą 50%,
czyli ponad 10-krotnie większą niż
dotychczasowe technologie laserów
półprzewodnikowych i gazowych.

Większa wydajność

Najlepsza w swojej klasie jakość wiązki
i moc laserów włóknowych umożliwia
zwiększenie prędkości wytwarzania
i zmniejszenie ilości odpadów,
jednocześnie udostępniając nowe
obszary aplikacji.

Obróbka różnorodnych materiałów

Wybór długości fali wiązki laserowej
od 355 nm do 2 μm, trybu pracy (CW,
QCW, impulsowy) oraz jakości wiązki
umożliwiają przetwarzanie wielu
różnych materiałów.

Obniżone koszty użytkowania

Minimalne wymagania dotyczące
chłodzenia, najmniejsza powierzchnia
zabudowy i wyjątkowa sprawność
laserów włóknowych wyznaczyły nowy
standard przemysłowy w zakresie
niskich kosztów użytkowania,
pozwalając na oszczędności rzędu
dziesiątek tysięcy złotych rocznie dla
jednego źródła laserowego.

Łatwość obsługi i integracji

Lasery włóknowe są idealnym
rozwiązaniem dla producentów
OEM ze względu na ich charakter
typu „podłącz i używaj”, kompaktowe
rozmiary i prosty interfejs
użytkownika.

Wszechstronność i elastyczność

Pojedynczy laser włóknowy może
obsługiwać wiele procesów poprzez
prostą zmianę głowicy procesowej,
natomiast przełącznik wiązki
pozwala pojedynczemu laserowi
obsługiwać jednocześnie wiele
stanowisk roboczych.

Szeroki wachlarz produktów

IPG oferuje wiele możliwości wyboru
rozwiązań w zakresie laserów
włóknowych o mocach od watów
do setek kilowatów, wiązki jednoi
wielomodowej, długości fali
od 355 nm do 2 μm, chłodzonych
wodą i powietrzem – wszystkie te
rozwiązania zapewniają wyjątkową
jakość wiązki.

Wyjątkowa solidność

Komponenty IPG są produkowane
seryjnie z zachowaniem ścisłej
kontroli jakości. Lasery włóknowe
IPG mają wysoce redundantną
budowę, dzięki której są odporne
na awarie poszczególnych
komponentów składowych.

Kompaktowość

Poprzez zastąpienie wypełnionego
mieszanką laserową rezonatora
gazowego, włóknem o szerokości
ludzkiego włosa i wykorzystanie diod
pompujących o wysokiej sprawności
wymagających minimalnego
chłodzenia, udało się uzyskać
produkt wielokrotnie mniejszy
w swym rozmiarze w porównaniu
do dotychczasowych laserów
o podobnej mocy.