Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

    * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko/firma,adres, adres-email, numer telefonu) przez Spółkę IPG Photonics Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
    44-102, ul. Portowa 74, jako Administratora moich danych osobowych na potrzeby prowadzonej przez IPG działalności gospodarczej w celu przesyłania mi informacji o planowanych przez IPG Phoptonics Sp.z o.o. wydarzeniach takich jak seminaria, Fiber Laser Days oraz targi.


    Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymywania informacji w wyżej wymienionym zakresie. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail sales.poland@ipgphotonics.com lub na wskazany adres siedziby Administratora.